Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. Novel Pesticides for a Sustainable Agriculture

    Javier Tardáguila Laso

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2004

  1. Curso práctico de Microbiología Enológica.

    Ana Rosa Gutiérrez Viguera