Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de University of Toulouse II - Le Mirail (2)