Euro-Nheed. Red Europea de Bases de Datos de Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias.

Duration of the 01 of January of 2003 to 30 of November of 2004

Researchers