Analiza konwergeneji europejskich systmoow socjalnych

  1. Juaneda Ayensa, Emma
Journal:
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

ISSN: 1896-6365

Year of publication: 2010

Volume: 4/2 2008

Pages: 55-78

Type: Article

More publications in: Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL