Gutunak (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

1990

  1. Recent coronary heart disease mortality trends in spain

    International Journal of Epidemiology