CARACTERIZACION, CLASIFICACION Y DETECCION DE FRAUDES EN VINAGRES MEDIANTE TECNICAS MULTIVARIANTES

Duración do 01 de xaneiro de 2002 ao 31 de decembro de 2004

Investigadores/as