Caracterización, clasificación y detección de fraudes en vinagres mediante técnicas multivariantes.

Duración do 01 de xaneiro de 2003 ao 31 de outubro de 2003

Investigadores/as