Publicacions en què col·labora amb D.P. Manjarrés López (2)