O proceso político e as novas tecnoloxías

  1. Ricardo Luis Chueca Rodríguez
Revista:
Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública

ISSN: 1887-0279

Ano de publicación: 2007

Volume: 2

Número: 3

Páxinas: 49-61

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociais: C

Resumo

As TIC están incidindo coas súas prestacións no terreo dos procesos políticos. Os ámbitos parlamentario e electoral son proba diso. Estúdanse algún dos efectos que están a producir neses campos. E, na segunda parte, establécense os criterios políticos e constitucionais que impiden, polo momento, un maior desenvolvemento das TIC en determinados aspectos