Frequency Profiles of EFL Learners' Lexical Availability

  1. Jiménez Catalán, Rosa María
  2. Fitzpatrick, T
Libro:
LEXICAL AVAILABILITY IN ENGLISH AND SPANISH AS A SECOND LANGUAGE

ISBN: 978-94-007-7157-4

Ano de publicación: 2014

Volume: 17

Páxinas: 83-100

Tipo: Capítulo de libro

Exportar: RIS
DOI: 10.1007/978-94-007-7158-1_6 WoS: 000329988500007 GOOGLE SCHOLAR

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Scopus: 4 (20-09-2021)