Jordan quadruple systems

 1. Madariaga, S. 1
 1. 1 University of Saskatchewan
  info

  University of Saskatchewan

  Saskatoon, Canadá

  ROR https://ror.org/010x8gc63

Revista:
Journal of Algebra

ISSN: 0021-8693

Ano de publicación: 2014

Volume: 412

Páxinas: 51-86

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Journal of Algebra

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 5 (07-05-2023)

JCR (Journal Impact Factor)

 • Ano 2014
 • Factor de impacto da revista: 0.599
 • Factor de impacto sen autocitas: 0.475
 • Article influence score: 0.785
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: MATHEMATICS Cuartil: Q3 Posición na área: 159/312 (Edición: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2014
 • Impacto SJR da revista: 1.541
 • Cuartil maior: Q1
 • Área: Algebra and Number Theory Cuartil: Q1 Posición na área: 9/92

Scopus CiteScore

 • Ano 2014
 • CiteScore da revista: 1.2
 • Área: Algebra and Number Theory Percentil: 53